رابع اجتماع شباب السلام العالمي

في مدينة نابولي في الرابع من تشرين الاول عام ٢٠١٤
 
السيرمج، تاريخ مفتوح

اجتماعات  شباب السلام العالمي


سوار اجتماعات شباب السلام العالمي السابقة
 
 
 

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

E' possibile modificare le opzioni tramite le impostazioni del Browser. Se vuoi saperne di più o negare il consenso clicca su informazioni.